รายวิชาทั้งหมด 
การขายเบื้องต้น1 ทักษิณาฯ ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
V-Net ช.3 ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เพศวิถีศึกษา ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเขียนในงานอาชีพ ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วัฒนธรรมอาเซียน ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาไทยพื้นฐาน ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การขายเบื้องต้น2 ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ทักษิณา ภาค2/61รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน